Uitkomsten jeugdhulp

GAS – Goal Attainment Scaling

Met Goal Attainment Scaling (GAS) kunt u specifieke doelen evalueren. Bij de start van een behandeling wordt een schaal van de mate van doelverwezenlijking vastgelegd. De GAS-schalen moeten zodanig zijn geformuleerd, dat de mate van doelrealisatie ook daadwerkelijk een afspiegeling is van het behandeleffect.

Deze methodiek wordt in verschillende disciplines gebruikt, zoals fysiotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Het gebruik binnen de jeugdhulp stijgt enorm, omdat gemeenten vaak resultaten opvragen bij jeugdhulpaanbieders.

GAS - Goal Attainment Scaling

Hoe kunt u doelrealisatie gebruiken om zorg te verbeteren?

Wat zou u ervan vinden als u altijd actuele informatie aantreft over de mate van doelrealisatie? En dat u ook zicht krijgt op hoe de doelrealisatie per afdeling, behandelaar of behandeling varieert? Met dergelijke informatie kunt u gericht aan de slag! De applicatie SAM Jeugdhulp van InfinitCare biedt deze actuele informatie en combineert die met gegevens die u vastlegt in het EPD. Hierdoor kunt u selecties maken op bijvoorbeeld behandeling, diagnose en cliëntkenmerken.

Hoe rapporteert u de GAS-score aan gemeenten?

Samen met cliënttevredenheid en uitval is de GAS-score de door gemeenten meest opgevraagde outcome-indicator in het maatschappelijk werk en de jeugdhulp. In de inkoopvoorwaarden van het leeuwendeel van (regio’s van) gemeenten is de aanlevering van deze resultaten expliciet opgenomen.

Met SAM Jeugdhulp kunt u de resultaten via het Gemeenteportaal aan gemeenten laten zien. Het portaal stelt gemeenten in staat om te werken met dezelfde inzichten die SAM Jeugdhulp biedt, waarbij gebruikgemaakt kan worden van identieke selectiemogelijkheden. De gemeente krijgt alleen gegevens te zien van de door haar gecontracteerde zorg van haar inwoners.

Vrijblijvende demo

InfinitCare is altijd bereid om de mogelijkheden van onze oplossingen te demonstreren. Bel ons bij interesse direct op 030-2040219 of mail ons.