GAS – Goal Attainment Scaling

Met Goal Attainment Scaling (GAS) kunnen specifieke doelen geëvalueerd worden. Bij de start van een behandeling wordt een schaal van de mate van doelverwezenlijking vastgelegd. De schalen van GAS dienen zodanig geformuleerd te zijn, zodat de mate van doelrealisatie ook daadwerkelijk een afspiegeling is van het behandeleffect.

Deze methodiek wordt in verschillende disciplines gebruikt, zoals fysiotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Het gebruik binnen de jeugdhulp stijgt enorm, omdat gemeenten de resultaten vragen bij jeugdhulpaanbieders.

Goal Attainment Scaling - GAS

Hoe kunt u doelrealisatie gebruiken om zorg te verbeteren?

Wat zou u ervan vinden als u wel altijd actuele informatie aantreft over de doelrealisatie? En dat u ook zicht krijgt op hoe de doelrealisatie varieert per afdeling, behandelaar of behandeling? Met zulke informatie kunt u gericht aan de slag! De applicatie SAM Jeugdhulp van InfinitCare biedt deze actuele informatie en combineert deze met gegevens die u vastlegt in het EPD. Hierdoor kunt u dus selecties maken op bijvoorbeeld behandeling, diagnose en cliëntkenmerken.

Hoe rapporteert u GAS aan gemeenten?

Samen met cliënttevredenheid en uitval is GAS de meest gevraagde outcome-indicator door gemeenten in het maatschappelijk werk en in de jeugdhulp. In de inkoopvoorwaarden van het leeuwendeel van (regio’s van) gemeenten is de aanlevering van deze resultaten expliciet opgenomen.

Met SAM Jeugdhulp kunt u de resultaten via het Gemeenteportaal tonen aan gemeenten. Het portaal stelt gemeenten in staat om te werken met dezelfde inzichten die SAM Jeugdhulp biedt, waarbij gebruikgemaakt kan worden van identieke selectiemogelijkheden. De gemeente krijgt alleen gegevens te zien van de door haar gecontracteerde zorg van haar inwoners.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid de mogelijkheden van onze oplossingen te demonstreren. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.