Behandeleffect verbeteren

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze kunnen aantonen wat ze bereiken met hun behandelingen. Niet alleen de zorgverzekeraar wil dit weten, maar ook de patiënt en de gemeente (WMO). Wij tonen uw behandeleffect in overzichtelijke rapportages met behulp van ROM-metingen. Deze worden aangepast aan uw specifieke situatie.

Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Hoe brengen wij uw behandeleffect in kaart?

– Unieke kennis over ontsluiting van data bij medewerkers InfinitCare

– Actueel inzicht in uw behandeleffect

– Behandeltrajecten kunt u zelf definiëren

– Uitgebreide kennis van (P)ROM

– Rapportages op maat (bijvoorbeeld T-score of Reliable Change)

– Ervaring én resultaten bij veel zorgaanbieders

Behandeleffect in kaart brengen
Het in kaart brengen van behandeleffecten met behulp van (P)ROM wordt populairder. Steeds vaker willen zorgaanbieders weten wat zij precies bereiken met hun behandelingen. Dit is veelal een intrinsieke motivatie, maar vaak zijn deze gegevens van groot belang om uw stakeholders en financiers te informeren en tevreden te houden.

InfinitCare kan dit proces flexibel voor u inrichten. Bij sommige cliënten wilt u bijvoorbeeld klachten en symptomen verminderen, bij anderen de kwaliteit van leven verbeteren. Er kan verder op het behandeleffect worden ingezoomd, op patiëntkenmerken bijvoorbeeld.

Stappenplan InfinitCare om uw behandeleffect in kaart te brengen

InfinitCare bepaalt hoe de benodigde informatie uit de aanwezige (P)ROM- en EPD-systemen gehaald kan worden. Uitkomsten en behandelingen kunnen verder gedefinieerd worden met SAM Zorgprogrammering en SAM ROM Bibliotheek.

InfinitCare bepaalt hoe de benodigde informatie uit de aanwezige (P)ROM- en EPD-systemen gehaald kan worden. Uitkomsten en behandelingen kunnen verder gedefinieerd worden met SAM Zorgprogrammering en SAM ROM Bibliotheek.

Waarom Infinitcare om uw behandeling te verbeteren?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Zij zijn tevreden met Infinitcare als partner

zorgeffect
Aan de slag met
uw behandeleffect
Meer weten over SAM Zorgeffect?
Wilt u weten hoe u inzicht krijgt in de efficiëntie van behandeling met SAM Rendement?
Met SAM Zorgprogrammering zelf behandelingen definiëren?
Zelf uitkomsten bepalen met SAM ROM Bibliotheek?
Laat het ons weten!