Gemeenteportaal informatiebeveiligingSociaal Domein Fryslân (SDF) en InfinitCare hebben op 21 november 2019 tijdens het Congres Sociaal Domein met als thema ‘Leren en verbeteren’ twee deelsessies verzorgd.

In de sessies werd uiteengezet hoe we samen met SDF het beleid ten aanzien van jeugdzorg en beschermd wonen in de praktijk brengen. Ook het belang van het op orde hebben van de informatievoorziening van resultaten is benadrukt.

We bespraken de hindernissen, zoals informatiebeveiliging, die zijn genomen om data te kunnen verzamelen. Wat zeggen de resultaten nu? En hoe gaan SDF en haar aanbieders hiermee om?

Presentatie SDF en InfinitCare