uitkomsten rapportages zorg

UITKOMST RAPPORTAGES ZORG

In een zorgsector waar de uitkomsten van behandelingen steeds belangrijker worden, zijn overzichtelijke uitkomstrapportages een cruciale voorwaarde. Belangrijk bij de rapportages is de opbouw. Zijn de behandelingen op de juiste wijze gedefinieerd? Kunnen we de uitkomsten bepalen die van toepassing zijn in onze praktijk? Hoe koppelen we de behandelingen aan uitkomsten?

Zeker zo belangrijk is het of de rapportages overzichtelijk zijn, zodat patiënt, behandelaar en bestuurder de effecten goed kunnen interpreteren. Hieronder vindt u een aantal voorbeeldrapportages uit SAM Zorgeffect. Hierbij zitten rapportages die toegespitst zijn op het meetinstrument zelf of rapportages waarbij verschillende meetinstrumenten zijn verwerkt tot één uitkomstindicator.

Uitkomsten betekenen niets zonder context. Wat zijn de kenmerken van de patiënten? Wat is de zorgvraagzwaarte? Hoe lang is er behandeld? Alle onderstaande rapportages hebben de mogelijkheid om te selecteren op deze contextparameters.

UITKOMST RAPPORTAGES ZORG: BSI

De Brief Symptom Inventory (BSI) is een multidimensionale klachtenlijst voor psychische en/of lichamelijke symptomen. Het is een verkorte versie van de SCL-90 met 53 items en 9 subschalen. Er kan dus veel informatie gehaald worden uit dit meetinstrument. In onderstaande rapportage worden de resultaten per subschaal getoond met een gemiddelde T-score. Ook wordt het zorgeffect getoond met de Reliable Change Index (RCI), waarbij meteen inzichtelijk is welk percentage van de geselecteerde behandelingen verbetering (groen), verslechtering (rood) of geen significant verschil (grijs) laat zien.

BSI uitkomst rapportages zorg

UITKOMST RAPPORTAGES ZORG: HONOS

De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is een observatielijst die wordt ingevuld door de behandelaar, niet door de cliënt. De lijst geeft aan hoe het met het geestelijk en sociaal functioneren van de patiënt is gesteld. Er zijn drie varianten van de HoNOS: HoNOS-12 voor volwassenen, HoNOS-CA voor kinderen en jeugd en de HoNOS-65+ voor volwassenen. Er zijn 12 schalen binnen de lijst, waarbij de verdeling van de antwoorden worden getoond. Ook wordt de score uitgedrukt in een Reliable Change Index (RCI), waarmee in één oogopslag de resultaten van de behandeling inzichtelijk worden.

Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)

UITKOMSTEN IN T-SCORE EN RELIABLE CHANGE

Behandelaren willen graag inzicht krijgen de bereikte uitkomsten. Onderstaande rapportage is een voorbeeld van zo’n rapportage, de resultaten toont als T-score, maar ook als Reliable Change. De aantallen (n) van de behandelingen worden getoond, zodat de rapportage op waarde in te schatten is. Deze rapportage kan op organisatie-, afdelings en behandelaarsniveau worden weergegeven.

Outcome T-score Reliable Change

DOELSTELLINGEN DASHBOARD

Om behandelingen te verbeteren, moeten zorgaanbieders weten welke effecten de behandelingen nu bewerkstelligen, wat hun doelstelling is en of ze deze doelstelling ook daadwerkelijk bereiken. Onderstaand overzicht geeft de behaalde effecten per behandeldoel weer ten opzichte van de doelstelling. Hiermee is er altijd een actueel overzicht van de behaalde resultaten binnen de organisatie of afdeling en kan er bijgestuurd worden waar nodig.

Dashboard

VRIJBLIJVENDE DEMO

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden van SAM Zorgeffect. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.