Wat is Value-based Health Care?

Value-based Health Care (VBHC) is een manier om de gezondheidszorg in te richten, waarbij de waarde voor de patiënt vooropstaat. Die waarde wordt uitgedrukt als gezondheidsuitkomsten/kosten. Michael Porter heeft deze visie op VHBC geïntroduceerd en later uitgewerkt met onder andere Elisabeth Teisberg*. VBHC staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar wint snel terrein. In de Verenigde Staten is inmiddels veel ervaring opgedaan. Daar zien we bijvoorbeeld dat de groei van gezondheidskosten wordt afgeremd en hogere kwaliteitsstijgingen zijn bereikt**.

Value-Based Health Care

Hoe bepaal je de waarde voor de patiënt conform VBHC?

Waarom werkt de tucht van de markt wel in bijvoorbeeld de telecom, maar niet in de zorg? Volgens Porter ligt dat vooral aan het ontbreken van een duidelijke plek van de waarde voor de patiënt binnen onze gezondheidszorg of een onjuiste bepaling van die waarde. Hierdoor ontstaan voor zorgaanbieder en zorgfinancier verkeerde prikkels, waardoor onjuiste keuzes worden gemaakt en de patiënt niet optimaal profiteert.

Principes Value-based Competition

Porter formuleert een aantal principes, waardoor er concurrentie ontstaat die ten goede komt aan de patiënt:

  • Focus op de waarde voor de patiënt, niet op lagere kosten.
  • Concurrentie op basis van resultaten.
  • Concurrentie over het gehele zorgtraject op medische conditie.
  • Zorg van hoge kwaliteit moet goedkoper zijn.
  • Waarde moet verbeteren door ervaring, schaal en leervermogen van de zorgaanbieder ten aanzien van de medische conditie.
  • Concurrentie moet regionaal of nationaal zijn, niet lokaal.
  • Resultaatinformatie (uitkomsten) moet wijdverbreid zijn.
  • Innovaties die waarde vergroten moeten beloond worden.

Value-based Health Care en uitkomsten

Een cruciale voorwaarde voor het inrichten van de gezondheidszorg waarbij de waarde voor de patiënt vooropstaat is het in kaart brengen van de juiste uitkomsten. InfinitCare kan zorgaanbieder en zorgfinancier hierbij helpen. Met onze module SAM Zorgeffect beschikt u over een actueel overzicht van de uitkomsten. Met SAM Rendement kent u de waarde voor de patiënt op basis van uitkomsten en kosten. Meer weten? Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.

Kan VBHC ook toegepast worden binnen de GGZ? Lees meer>>

Value-Based Health Care met SAM Rendement

*) Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results, Michael E. Porter & Elizabeth Olmsted Teisberg, 2006

**) Zie bijvoorbeeld Changes in Health Care Spending and Quality 4 Years into Global Payment, Zirui Song e.a., The New England Journal of Medicine, 2014