Zorgresultaten verbeteren

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze kunnen aantonen wat ze bereiken met hun behandelingen. Niet alleen de zorgverzekeraar wil dit weten, maar ook de patiënt en de gemeente (WMO). Wij tonen uw zorgresultaten in overzichtelijke rapportages met behulp van ROM-metingen. Deze worden aangepast aan uw specifieke situatie.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Behandeleffect verbeteren

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze kunnen aantonen wat ze bereiken met hun behandelingen. Niet alleen de zorgverzekeraar wil dit weten, maar ook de patiënt en de gemeente (WMO). Wij tonen uw behandeleffect in overzichtelijke rapportages met behulp van ROM-metingen. Deze worden aangepast aan uw specifieke situatie.

Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Hoe brengen wij uw behandeleffect in kaart?

– Unieke kennis over ontsluiting van data bij medewerkers InfinitCare

– Actueel inzicht in uw behandeleffect

– Behandeltrajecten kunt u zelf definiëren

– Uitgebreide kennis van (P)ROM

– Rapportages op maat (bijvoorbeeld T-score of Reliable Change)

– Ervaring én resultaten bij veel zorgaanbieders

Zorgresultaten verbeteren
Zorgresultaten verbeteren met behulp van (P)ROM wordt steeds populairder. Steeds vaker willen zorgaanbieders weten wat zij precies bereiken met hun behandelingen. Dit is veelal een intrinsieke motivatie, maar vaak zijn deze gegevens van groot belang om uw stakeholders en financiers te informeren en tevreden te houden.

InfinitCare kan dit proces flexibel voor u inrichten. Bij sommige cliënten wilt u bijvoorbeeld klachten en symptomen verminderen, bij anderen de kwaliteit van leven verbeteren. Er kan verder op het behandeleffect worden ingezoomd, op patiëntkenmerken bijvoorbeeld.

Behandeleffect in kaart brengen
Het in kaart brengen van behandeleffecten met behulp van (P)ROM wordt populairder. Steeds vaker willen zorgaanbieders weten wat zij precies bereiken met hun behandelingen. Dit is veelal een intrinsieke motivatie, maar vaak zijn deze gegevens van groot belang om uw stakeholders en financiers te informeren en tevreden te houden.

InfinitCare kan dit proces flexibel voor u inrichten. Bij sommige cliënten wilt u bijvoorbeeld klachten en symptomen verminderen, bij anderen de kwaliteit van leven verbeteren. Er kan verder op het behandeleffect worden ingezoomd, op patiëntkenmerken bijvoorbeeld.

Stappenplan InfinitCare om zorgresultaten te verbeteren

We analyseren welke uitkomsten u in kaart wilt brengen. We helpen u bij het definiëren van de uitkomsten. Ook stemmen we af hoe de uitkomsten gepresenteerd moeten worden in SAM Zorgeffect: Reliable Change, T-score of op andere wijze? En waarover wilt u het effect berekenen? Over een ZPM-traject, het gehele zorgtraject of alleen een zorgmodule?

InfinitCare bepaalt hoe de benodigde informatie uit de aanwezige (P)ROM- en EPD-systemen gehaald kan worden. Uitkomsten en behandelingen kunnen verder gedefinieerd worden met SAM Zorgprogrammering en SAM ROM Bibliotheek.

Op basis van de analyse gaan we de applicatie SAM Zorgmonitor inrichten, zodat u altijd actuele overzichten heeft in uw behandeleffect. Uitgangspunt bij de inrichting is dat de overzichten geautomatiseerd, gestructureerd en geactualiseerd worden en zijn.

Processen en procedures worden opgesteld en de medewerkers worden getraind om met deze applicaties om te gaan en rapportages te interpreteren.

Waarom InfinitCare om uw behandeling te verbeteren?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

zorgeffect
Aan de slag met
uw zorgresultaten
Meer weten over SAM Zorgeffect?
Wilt u weten hoe u inzicht krijgt in de efficiëntie van behandeling met SAM Rendement?
Met SAM Zorgprogrammering zelf behandelingen definiëren?
Zelf uitkomsten bepalen met SAM ROM Bibliotheek?
Laat het ons weten!
Aan de slag met
uw behandeleffect
Meer weten over SAM Zorgeffect?
Wilt u weten hoe u inzicht krijgt in de efficiëntie van behandeling met SAM Rendement?
Met SAM Zorgprogrammering zelf behandelingen definiëren?
Zelf uitkomsten bepalen met SAM ROM Bibliotheek?
Laat het ons weten!