Aanleveren cliëntervaringen bij Zorginstituut Nederland

Aanleveren CQi-gegevens bij het Zorginstituut

Instellingen in de ambulante GGZ en de verslavingszorg hebben onlangs bericht ontvangen van Zorginstituut Nederland over de aanlevering van cliëntervaringen. U moet de gemiddelde score per vraag op locatieniveau aanleveren.

Vernieuwde CQi-vragenlijst

De cliëntervaringen moeten gebaseerd zijn op de door Akwa GGZ vernieuwde CQi-vragenlijst. Oudere versies worden niet geaccepteerd. Veel zorgaanbieders werken nog niet met deze versie. Neem in dat geval contact op met uw ROM-leverancier.

Ondersteuning SAM Zorgmonitor

InfinitCare ondersteunt zorgaanbieders bij het aanleveren van gegevens bij externe partijen als KiBG, CBS, zorgverzekeraars, Akwa GGZ en (samenwerkende) gemeenten. Het is voor veel aanbieders ingewikkeld om de scores per locatie te bepalen. Om die reden hebben we een aparte rapportage met de gemiddelde score per vestiging én binnen de gehele organisatie opgenomen in onze applicatie SAM Zorgmonitor. Zo kunt u de benodigde gegevens snel in kaart brengen. Wilt u met onze hulp cliëntervaringen aanleveren bij het Zorginstituut Nederland? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?