CBS-bestand aanleveren

Jeugdhulpinstellingen

Voor jeugdhulpinstellingen biedt InfinitCare ondersteuning bij:
– Het verbeteren van behandeluitkomsten.
– Het in kaart brengen van behandeluitkomsten.
– Zorgverantwoording aan derde partijen (regio's, gemeenten, CBS)
– Het verhogen van de respons

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

jeugdhulpinstellingen

Voor jeugdhulpinstellingen biedt InfinitCare ondersteuning bij:
– Het verbeteren van behandeluitkomsten.
– Het in kaart brengen van behandeluitkomsten.
– Zorgverantwoording aan derde partijen (regio's, gemeenten, CBS)
– Het verhogen van de respons

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

InfinitCare begrijpt uw uitdaging

– Wij zijn de specialist bij het in kaart brengen van uitkomsten in de jeugdhulp

– Ervaring met de implementatie van uitkomsten binnen organisaties

– Wij hebben uitgebreide kennis van ROM en Jeugdthermometer

– Wij hebben ervaring bij tientallen zorgaanbieders en duizenden vrijgevestigden

– Behandeleffecten brengen wij op maat voor u in kaart

– Wij hebben de expertise én tools om uw respons te verhogen

Met onze applicatie SAM Zorgmonitor en onze kennis halen wij het maximale uit uw uitkomstgegevens

AAN DE SLAG MET BEHANDELUITKOMSTEN

Zorgaanbieders meten de resultaten van hun behandelingen met ROM- of CQi-meetinstrumenten, maar doen er verder weinig mee. Dat is jammer, aangezien relevante inzichten over resultaten verloren gaan, zoals bijvoorbeeld het percentage van patiënten dat herstelt van een depressie. Wij tonen de uitkomsten in overzichtelijke rapportages en helpen u die uitkomsten te gebruiken. Lees meer >>

HAAL ALLE INFORMATIE UIT UW METINGEN

Wilt u weten welke resultaten uw afdeling of zorgorganisatie bereikt heeft? En wilt u het maximale uit de scores van meetinstrumenten halen? Neem dan de MeetinstrumentSpecifieke Rapportages (MSR’s) van SAM Zorgeffect af. Er zijn MSR’s beschikbaar van bijvoorbeeld de SDQ, de OBVL, de Jeugdthermometer en de Nosik. Lees meer >>

AANLEVERING VAN JEUGDHULPDATA AAN CBS EN GEMEENTEN

Als aanbieder van jeugdhulp bent u verplicht om gegevens over de door u geleverde zorg aan te leveren bij het CBS. Deze set van data is uitgebreid met outcome-indicatoren zoals ‘zonder hulp verder’ en ‘cliënttevredenheid’. Omdat deze indicatoren veelal in een ander bronsysteem worden geregistreerd, hebben veel aanbieders moeite om het CBS-bestand samen te stellen. Veel jeugdhulpaanbieders vullen de bestanden zelfs handmatig in! Lees meer >>

BEHANDELRESULTATEN TIJDIG IN BEELD

Merkt u tijdig op dat een behandeling niet aanslaat?

Behandelingen binnen de GGZ hebben niet altijd het beoogde resultaat. Daar kunnen uiteenlopende redenen aan ten grondslag liggen, maar het is belangrijk dat u het op tijd signaleert, zodat de behandeling nog aangepast kan worden. Vaak is dat echter niet het geval, met ontevreden patiënten en onnodige uitval tot gevolg. Lees meer >>

BEHANDELEFFECT ONDERZOEKEN

Behandeleffect onderzoeken is van cruciaal belang voor het verbeteren van zorgresultaten. Vaak ontbreekt het jeugdhulpinstellingen aan kennis om deze gegevens op goede en structurele wijze te verzamelen en controleren. InfinitCare biedt ondersteuning in het verzamelen, ontsluiten en overzichtelijk rapporteren van onderzoeksdata. Lees meer >>

CERTIFICERING VOLGENS ISO 9001 OF HKZ

Worstelt u ook elk jaar met het certificeren van uw kwaliteitszorgsysteem? Dan bent u niet de enige; een behoorlijk aantal zorgaanbieders is hier onnodig veel tijd en energie aan kwijt. De frustratie zit ‘m vaak in het uit verschillende systemen verkrijgen van gegevens over cliënttevredenheid en behandeluitkomsten.

Hoe doet u dat dan wel? Lees meer >>

RESPONS VERHOGEN

Zou het niet mooi zijn om een hoog responspercentage te hebben? Zonder een significante hoeveelheid metingen hebben data geen zeggingskracht. Hoe zorg je voor voldoende metingen? Lees meer >>

Waarom werken GGZ-instellingen graag samen met InfinitCare?

Uitgebreide ervaring met uw uitdagingen

Ervaring met grote, middelgrote en kleine zorgaanbieders

Bewezen applicatie SAM Zorgmonitor

Oog voor het minimaliseren van uw administratieve rompslomp

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

“InfinitCare helpt om de blackbox te openen”

“De consultants van InfinitCare zijn zeer kundig en uitstekend in staat om zich in onze situatie te verplaatsen.”

“De rapportages helpen ons ook om inzicht te krijgen in onze eigen zorgresultaten.”

Leveo

“SAM Jeugdhulp stelt ons in staat om zorginhoudelijk in gesprek te gaan met de 140 gemeenten waar we nu actief zijn.”

Aan de slag met
SAM Zorgmonitor voor jeugdhulpinstellingen
– InfinitCare kan u helpen met data-aanleveringen aan CBS of gemeenten
– het verhogen van uw respons
– het in kaart brengen van uw behandeleffect
Aan de slag met SAM Zorgmonitor voor Jeugdhulpinstellingen

– InfinitCare kan u helpen met data-aanleveringen aan CBS of gemeenten

– het verhogen van uw respons

– het in kaart brengen van uw behandeleffect