GGZ-instellingen

Voor GGZ-instellingen biedt InfinitCare ondersteuning bij:
– Zorgverantwoording (DJI, CBS, Argus)
– Het verhogen van de respons
– Het in kaart brengen van behandeleffecten

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

GGZ-instellingen

Voor GGZ-instellingen biedt InfinitCare ondersteuning bij:
– SBG-aanlevering en andere zorgverantwoording (DJI, Argus)
– Het verhogen van de respons
– Het in kaart brengen van behandeleffecten

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

InfinitCare begrijpt uw uitdaging

– Wij kennen de GGZ-sector en volgen ontwikkelingen op de voet

– Wij ontzorgen bij ROM-aanleveringen

– Wij hebben uitgebreide kennis van ROM

– Wij hebben ervaring bij meer dan zeventig GGZ-instellingen en duizenden vrijgevestigden

– Behandeleffecten brengen wij op maat voor u in kaart

– Wij hebben de expertise én tools om uw respons te verhogen

De modules van SAM Zorgmonitor helpen u om het maximale uit ROM te halen

SNEL EN EFFICIËNT ZORG VERANTWOORDEN

Snel en efficiënt behandeldata aanleveren doet u met SAM Aanlevermodule. U kunt hiermee ROM-data bij derde partijen aanleveren.

Met de aanlevermodule kunt u bestanden importeren, koppelen, controleren op consistentie en inhoud, en via de Privacy en Verzend Module (PVM) veilig gegevens versturen naar derde partijen.

INZICHT IN UW RESPONS SAM Respons

SAM Respons biedt u dashboards waarmee u de oorzaken leert kennen van tegenvallende respons. Deze tonen het responspercentage, de status van voor- en nametingen én de oorzaken van ongeldige metingen. Binnen de dashboards kunt u selecteren op afdelingen en behandelaren.

TIJD BESPAREN BIJ HET UITZETTEN VAN METINGEN

Met SAM Automeet kunt u uw metingen automatisch laten aanmaken en versturen conform uw meetplanning. Dat scheelt u tijd (niet langer handmatig uitzetten van metingen) en aandacht (metingen worden automatisch verstuurd).

Zonder al te grote inspanningen bent u verzekerd van voldoende data om zinnige conclusies te kunnen trekken uit uw metingen.

ACTIEF RESPONS VERHOGEN

Met SAM Werklijsten krijgen afdelingen en behandelaren toegang tot een gedetailleerde werklijst, waarbij het uitzetten van een vragenlijst meteen het responspercentage verhoogt. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk welke metingen nog uitgezet moeten worden. Deze lijsten ontvangt u via een beveiligde e-mail.

STRUCTUREEL EN OBJECTIEF BEHANDELEFFECTEN IN KAART BRENGEN

Met SAM Zorgeffect kunt u uw uitkomsten in kaart brengen op basis van ROM en hierop sturen. Hiermee toont u in uniforme taal aan waar uw toegevoegde waarde ligt en kunt u het gesprek aangaan met zorgverzekeraars en andere financiers.

Met SAM Zorgeffect worden de behandelresultaten geautomatiseerd en gestructureerd bijgehouden. Zo ziet u in één oogopslag de belangrijkste indicatoren van uw verschillende behandeltrajecten.

BEHANDELTRAJECTEN DEFINIËREN

Met SAM Zorgprogrammering kunt u op basis van registraties binnen uw EPD (onderdelen van) behandeltrajecten definiëren conform uw wensen. Dat stelt u in staat behandeleffecten over de daadwerkelijke behandeling te meten.

ZELF UITKOMSTEN DEFINIËREN

Met SAM ROM Bibliotheek kunt u zelf gedefinieerde uitkomsten uit de ROM- of PROM-applicatie halen door data te converteren en additionele uitkomsten te berekenen. Dit wordt ondersteund voor alle relevante (P)ROM-applicaties.

ZORGEFFICIËNTIE BEPALEN

Met SAM Rendement heeft u inzicht in kosten en opbrengsten in relatie tot het behandeleffect. Zo kunnen we helder krijgen wat het herstel van een patiënt kost. Dit is waardevolle informatie die u kunt gebruiken bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars of de gemeente.

GESTRUCTUREERD EN GEAUTOMATISEERD EEN SECTORONDERZOEK OPZETTEN

SAM Onderzoek faciliteert het onderzoek naar behandeleffecten. U beschikt daarbij over een database die het verzamelen en bewerken van data voor de onderzoeker tot een minimum beperkt.

SAM Onderzoek toont de resultaten in heldere rapportages. Met dit overzicht van de behandeleffecten kunt u trendonderzoek verrichten door bijvoorbeeld te testen of protocollen in de praktijk de verwachte resultaten opleveren.

SAM Onderzoek kan data uit verschillende EPD- en ROM-systemen geautomatiseerd inlezen, de verschillende databases mappen waardoor relevante data ontstaan, en voegt een benchmark toe aan de rapportages van SAM Zorgeffect en SAM Rendement. Bovendien is SAM Onderzoek uitgerust met een exportfunctionaliteit waarmee u data kunt exporteren in relevante formaten zodat u deze met andere databronnen kunt koppelen.

Waarom werken GGZ-instellingen graag samen met InfinitCare?

Uitgebreide ervaring met uw uitdagingen

Ervaring met grote, middelgrote en kleine zorgaanbieders

Bewezen applicatie SAM Zorgmonitor

Oog voor het minimaliseren van uw administratieve rompslomp

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

zorgeffect

“Met InfinitCare hebben we in korte tijd orde op zaken gesteld.”

“De consultants van InfinitCare zijn zeer kundig en uitstekend in staat om zich in onze situatie te verplaatsen.”

“Met InfinitCare krijgen we grip op onze respons.”

“Met SAM Zorgmonitor kunnen wij onze klanten ontzorgen bij de
SBG-aanlevering.”

Aan de slag met
SAM Zorgmonitor voor GGZ-instellingen
– InfinitCare kan u helpen met de ROM-aanleveringen
– het verhogen van uw respons
– het in kaart brengen van uw behandeleffect
Aan de slag met SAM Zorgmonitor voor GGZ-instellingen

– InfinitCare kan u helpen met data-aanleveringen

– het verhogen van uw respons

– het in kaart brengen van uw behandeleffect