GGZ-instellingen

Voor GGZ-instellingen biedt InfinitCare ondersteuning bij:
– Het verbeteren van behandeluitkomsten.
– Het in kaart brengen van behandeluitkomsten.
– Zorgverantwoording aan derde partijen (gemeenten, CBS, zorgverzekeraars, KiBG)
– Het verhogen van de respons

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

GGZ-instellingen

Voor GGZ-instellingen biedt InfinitCare ondersteuning bij:
– Het verbeteren van behandeluitkomsten.
– Het in kaart brengen van behandeluitkomsten.
– Zorgverantwoording aan derde partijen (gemeenten, CBS, zorgverzekeraars, KiBG)
– Het verhogen van de respons

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

InfinitCare begrijpt uw uitdaging

– Wij zijn de specialist bij het in kaart brengen van uitkomsten in de GGZ

– Ervaring met de implementatie van uitkomsten binnen organisaties

– Wij hebben uitgebreide kennis van ROM en CQi

– Wij hebben ervaring bij tientallen GGZ-instellingen en duizenden vrijgevestigden

– Behandeleffecten brengen wij op maat voor u in kaart

– Wij hebben de expertise én tools om uw respons te verhogen

Met onze applicatie SAM Zorgmonitor en onze kennis halen wij het maximale uit uw uitkomstgegevens

AAN DE SLAG MET BEHANDELUITKOMSTEN

Zorgaanbieders meten de resultaten van hun behandelingen met ROM- of CQi-meetinstrumenten, maar doen er verder weinig mee. Dat is jammer, aangezien relevante inzichten over resultaten verloren gaan, zoals bijvoorbeeld het percentage van patiënten dat herstelt van een depressie. Wij tonen de uitkomsten in overzichtelijke rapportages en helpen u die uitkomsten te gebruiken. Lees meer >>

PROBLEEMLOOS VOLDOEN AAN KEURMERK KORTDURENDE GENERALISTISCHE GGZ?

Veel aanbieders van Basis GGZ willen aantonen dat hun dienstverlening aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. Dat kan bijvoorbeeld door te voldoen aan het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ van Stichting KiBG. De ROM- en CQi-gegevens ter verrijking van de spiegelrapportages kunnen met SAM aangeleverd worden. Lees meer >>

HAAL ALLE INFORMATIE UIT UW METINGEN

Wilt u weten welke resultaten uw afdeling of zorgorganisatie bereikt heeft? En wilt u het maximale uit de scores van meetinstrumenten halen? Neem dan de MeetinstrumentSpecifieke Rapportages (MSR’s) van SAM Zorgeffect af. Er zijn MSR’s beschikbaar van bijvoorbeeld de CQi, de HoNOS-vragenlijsten, de Middelenmatrix, de BSI en de OQ-45. Inmiddels wordt het aantal MSR’s van vragenlijsten voor Kinderen & Jeugd snel uitgebreid. Lees meer >>

AANLEVERING VAN JEUGDHULPDATA AAN CBS EN GEMEENTEN

Als aanbieder van jeugdhulp bent u verplicht om gegevens over de door u geleverde zorg aan te leveren bij het CBS. Deze set van data is uitgebreid met outcome-indicatoren zoals ‘zonder hulp verder’ en ‘cliënttevredenheid’. Omdat deze indicatoren veelal in een ander bronsysteem worden geregistreerd, hebben veel aanbieders moeite om het CBS-bestand samen te stellen. Veel jeugdhulpaanbieders vullen de bestanden zelfs handmatig in! Lees meer >>

BEHANDELRESULTATEN TIJDIG IN BEELD

Merkt u tijdig op dat een behandeling niet aanslaat?

Behandelingen binnen de GGZ hebben niet altijd het beoogde resultaat. Daar kunnen uiteenlopende redenen aan ten grondslag liggen, maar het is belangrijk dat u het op tijd signaleert, zodat de behandeling nog aangepast kan worden. Vaak is dat echter niet het geval, met ontevreden patiënten en onnodige uitval tot gevolg. Lees meer >>

ROM-DATA AANLEVEREN BIJ AKWA GGZ

Als GGZ-instelling kunt u straks uw uitkomsten van zorg aanleveren bij Akwa GGZ. Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werkt Akwa aan een betere kwaliteit van zorg. De inhoud van de gegevens en de wijze van aanlevering zijn inmiddels bekend. InfinitCare kan u helpen bij de aanlevering van deze gegevens. Met onze tools en begeleiding bent u verzekerd van een soepele aanlevering. Lees meer >>

WILT U GRIP OP ZORGBUDGETTEN?

Bent u bang dat u bijvoorbeeld twee jaar na dato nog geld moet terugbetalen omdat het budget bij een verzekeraar is overschreden? Kost het veel tijd en moeite om het aantal trajecten te bepalen dat u dit jaar nog binnen budget kunt starten? Met SAM Budgetbewaking krijgt u grip op uw zorgbudgetten en komt u niet meer voor verrassingen te staan! Lees meer >>

BEHANDELEFFECT ONDERZOEKEN

Behandeleffect onderzoeken is van cruciaal belang voor het verbeteren van zorgresultaten. Vaak ontbreekt het GGZ-instellingen aan kennis om deze gegevens op goede en structurele wijze te verzamelen en controleren. InfinitCare biedt ondersteuning in het verzamelen, ontsluiten en overzichtelijk rapporteren van onderzoeksdata. Lees meer >>

CERTIFICERING VOLGENS ISO 9001 OF HKZ

Worstelt u ook elk jaar met het certificeren van uw kwaliteitszorgsysteem? Dan bent u niet de enige; een behoorlijk aantal zorgaanbieders is hier onnodig veel tijd en energie aan kwijt. De frustratie zit ‘m vaak in het uit verschillende systemen verkrijgen van gegevens over cliënttevredenheid en behandeluitkomsten.

Hoe doet u dat dan wel? Lees meer >>

RESPONS VERHOGEN

GGZ-instellingen worden geacht een hoge respons te hebben. Zonder een significante hoeveelheid metingen hebben data geen zeggingskracht. Hoe zorg je voor voldoende metingen? Lees meer >>

Waarom werken GGZ-instellingen graag samen met InfinitCare?

Uitgebreide ervaring met uw uitdagingen

Ervaring met grote, middelgrote en kleine zorgaanbieders

Bewezen applicatie SAM Zorgmonitor

Oog voor het minimaliseren van uw administratieve rompslomp

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

zorgeffect

“Met InfinitCare hebben we in korte tijd orde op zaken gesteld.”

“De consultants van InfinitCare zijn zeer kundig en uitstekend in staat om zich in onze situatie te verplaatsen.”

“Met InfinitCare krijgen we grip op onze respons.”

“Met SAM Zorgmonitor kunnen wij onze klanten ontzorgen bij de
SBG-aanlevering.”

Aan de slag met
SAM Zorgmonitor voor GGZ-instellingen
– InfinitCare kan u helpen met de ROM-aanleveringen
– het verhogen van uw respons
– het in kaart brengen van uw behandeleffect
Aan de slag met SAM Zorgmonitor voor GGZ-instellingen

– InfinitCare kan u helpen met data-aanleveringen

– het verhogen van uw respons

– het in kaart brengen van uw behandeleffect